Bảo Dưỡng Hệ Thống Bơm

Bảo Dưỡng Hệ Thống Bơm

13:36 - 13/09/2019

Thực Hiện Bảo Dưỡng, sửa chữa Bơm

1.Bảo trì đầu bơm:

-Kiểm tra dây quấn cách điện, dòng điện

-Tháo quạt, vỏ, phớt và khớp nối, vòng bi

-Thay vòng bi mới

-Tra mỡ vào vòng bi ( đối với vòng bi bơm mỡ).

-Vệ sinh trục, buồng bơm, cánh

-Lắp lại hoàn chỉnh đầu bơm

2.Bảo trì động cơ: rotor và stator

-Tháo rotor, vòng bi

-Thay vòng bi

-Kiểm tra rotor, stator, tra mỡ vòng bi

-Lắp cánh động cơ

-Lắp bơm hoàn chỉnh

-Tra mỡ vào vòng bi ( đối với vòng bi bơm mỡ).

-Kiểm tra dây quấn, cách điện, dòng điện