Nhà máy điện tử Mieko

Nhà máy điện tử Mieko

13:35 - 04/09/2019

HẠNG MỤC : Cung cấp cài đặt HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN AHU

ĐỊA ĐIỂM : Phòng sạch sản xuất bo mạch nhà máy Mieko

HẠNG MỤC : HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ KHÍ THẢI ACID