Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Nhà máy nước mặt Sông Đuống

13:34 - 04/09/2019

Hạng Mục : Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ hệ thống xử lý nước sạch Sông Đuống

Địa Điểm : xã Phù Đổng, Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội