Nhà máy nước sạch Thăng Long

Nhà máy nước sạch Thăng Long

13:34 - 04/09/2019

Hạng Mục: Lắp Đặt Hệ Thống Bơm , Tủ Điều Khiển Hệ Thống Nước Sạch, Thi Công Hệ Thống Đường Ống Công Nghệ

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long